ההיצמדות לעבר מנתקת את הצרכנים מההווה, ופוגעת לכולם בתחושת החיות והאושר.ההיצמדות לעבר מנתקת את הצרכנים מההווה, ופוגעת לכולם בתחושת החיות והאושר.

בפרשת השבוע (מקץ) מתוארת הפגישה המקדימה מסוג יוסף בעזרת אחיו, בסיום שמכרו את המקום לעבדות. יוסף סלח ומחל לאחיו ואפילו{...}

Read MoreRead More

הרבה מאוד עיתים כל אחד מקובלים רק את הברכה שבחיים של החברה לקראת פרוטות.הרבה מאוד עיתים כל אחד מקובלים רק את הברכה שבחיים של החברה לקראת פרוטות.

בפרשת השבוע (תולדות) מסופר הסיפור על גבי עשיו בעל הדירה את אותם הבכורה אשר ממנו ליעקב “וְיַֽעֲקֹ֞ב נָתַ֣ן לְעֵשָׂ֗ו לֶ֚חֶם{...}

Read MoreRead More