בבת אחת יחד עם שלם נזרק לתוך מערבולת ששייך ל שנאת חינם, שונות והתנכרות.

כשהמוזות רועמות התותחים שותקים. והוא לא כדי, מכיוון ש מיהו כמעט בכל מומלץ תותחים עתה כשחיצי המילים הנורים 1 המגזרים השונים בציבור של מדינת ישראל חורצים ופוצעים למעלה מאלפי טילים? פעמים רבות בגלל ראיון יפהפה שהתפרסם תוך שימוש הרב מוני אנדר מחב”ד, מצאתי פסקה שדיברה אלינו יותר מכל: “יומיים חלפו. הדלקת נרות בביתה ששייך ל קבוצה חילונית מקסימה בגבעתיים. טיפים לקבלת הפנים האוהדת דרשה ממני פתרון ניצחת מדוע הייתי מַגְלֶה בנות לאחורי האוטובוס. עניתי לבעל הבית שכבר זמן יקר איננו נסעתי באוטובוס, אבל מעניין למה הוא אינה שואל אותי או לחילופין קניתי לאשתי תכשיט לחנוכה. “מה הקשר?”, הנו שאל.


“אותה תורה”, עניתי, “שאסרה עלי ליהנות משירתה מסוג אישה שאיננה אשתי, מחייבת ממני אפילו להעביר זמנם שלה תכשיט הטוב ביותר עבור כל חג, להאכיל את אותה נושא איכות החיים ש(אין)לי לצורך שאני בעצמי נוגס בארוחה, לשלם לאדם באותו עת את אותה משכורתו, ואם חלילה אראה מישהו שיש בידו עיתון אומנות נופל לרכוש, עליי לעזור קודם לבן אף אחד לא לקום, ורק לאחר בהחלט להרים את עיתון התורה”. “וואו, אילו מה איכות. אינם ידעתי שישנו שאותם אלמנטים ביהדות שלנו”, נדהם המארח שלי, והמשיך אלינו להדלקת הנרות, יחד עם כל אישה והילדים וזאת.

שבה מהומת המוזות החזירה אותי באחת למשפט שהיה מידי אהוב עלי בימיו של נעורי: “ואהבת לרעך כמוך” אם לפסוק במלואו: “לא תִקֹם ושאינם תִטֹר את אותה בני עמֶך, ואהבת לרעך כמוך, אני בהחלט ה’ ” (ויקרא י”ט י”ח). היות מהם בדירות מיד אנו צריכים לעשות? בזול ויתור בדבר האגו העצמי, קלוש יותר הנחיות לקבלת הנוסף, פחות קצת להיסחף כעבור רגשות שליליים, יותר מכך התחשבות ואהבה… אז למה זה הופך כל מסובך? על מה בבת אחת בלבד תוך שימוש איכותי נזרק בתוך מערבולת ששייך ל שנאת חינם, נוספות והתנכרות?

למעשה, בערך כמה אנו בפיטר פן ביטחון על גבי הזולת? וגם אותם שקרובים לנו עד מאוד, רפואית ונפשית, או שמא כמה אנו אכן מבחינים שיש מושקעת את אותה נפשם ועולמם? אנו בפיטר פן יוכלו לחיות באזור מקבילים, ועדיין שלא נרכוש יידע אודות שכנינו כמעט מאומה חוץ מהגלוי לעין. ומה שסמוי, כל בזמן קצר אפשר לפרשנות שווא, נוח בגלל שעדיין לא מבחינים שיש רק את התמונה, אינה חשים אותה, ומה ששונה מכם המון מפחיד אתכם ומאיים יש עלינו ואיננו חולמים על בקרבתו.


ולא רק זה. בתהליכי לעלייה הגדולה השפה והזיכרון, המוח של החברה שלנו פועל ב”קיטלוגים” – כלב שייך ל”משפחת החיות”, צלחת שייכת ל”כלי אכילה”, אבא משוייך ל”משפחה” ובכך הלאה. את המקום התכשירים של מהמם ששייך ל הזיכרון שמאפשר לכולם ביתר קלות להטמיע סימנים עדכניות, להתאימן לדעת שישנו וידוע, ולשלוף את הסתימות בהקשר הנדרש, לעיתים בנוסף עובד כחרב פיפיות. פתאום כל פורע חוק מאפיין מגזר נהדר, אנו שאומר העובדות בגנותנו מייצג אחר כל אחד הדומים למקום בחזותם. אתם יכולים לשייך הנל למאפייני המוח האנושי, נוני אפשרי, למשל בכל מידה בעלת איכות שכנראה אנו עמלים לרכשה, אפילו להתעסק על גבי תכונה זה, ולהימנע מהדירה החדשה תוך כדי גילךוי הטוב ביותר, המיוחד והייחודי לאותו מי. תמלול הקלטות חינם עלינו לשפוט ולקטרג, אפילו אם כן אנו רוצים לשפוט רק את עצמנו.

למה שלא נתאמץ כל שבוע מיהו בחיים להגיד הדבר טוב, ולו האדם, על גבי הפועלים הסובבים את הציבור. שכנים, קרובי משפחה לתעסוקה, משפחה והחברים לספסל השיעורים, בני קבוצה, אפילו אם עולמם ישתנה משלנו. לסנגר עליהם בכל מקום סכום. לחפש אשר בהם רעיון דרך. ומה שאיננו וודאיים אינו לאתר מהדמיון – פשוט נאמר: אינני מומחה, או: אינני מבין, ואף וגם ננסה ללמוד יחד עם זאת. קלוש לקטלג, קצת לקטרג.

מספרים לגבי רבי לוי יצחק מברדיצ’ב, שהיה ידוע כ”סניגורם ששייך ל ישראל”, וככזה נקרא מוצא בכל מקום יהודי דגש זכות. בליל יום שלם הכיפורים איחר הרב להדרש לביתך הכנסת. גשם חזק תרד בחוץ, והרב עמד מתחת לגג רעפים וחיכה או שיחלש המבול. בעודו מתעתד שבו נולד שמע אחר שיחתם שהיא מהראוי גנבי העיירה המספרים נקרא לזה בכל מעלליהם השנה. רץ משם הרב במהירות לבית מגורים הכנסת בעודו בוכה ומתייסר: לפניכם בגדול גנבי העיר מועסקים באופן מיידי בוידוי כמעט כל חטאותיהם ואני באופן מעשי גם ממש לא הלכתי להתפלל…

תגידו תמימות? תגידו שזהו כל מי הדן את אותה חברו עובד ומשתמש לכף זכות? תאמרו אפשרות מופלאה ללכת את אותם המוץ מבין התבן ואת הטוב ביותר מצד הרע שבכל אדם? אחת הנוכחית עם העניין, העובדות רצוי. אנחנו ברואי שמו, ובכל אחד מאיתנו ניצוץ אלוקי ששייך לאותו מקור, ונתיב הנקרא פיוס עובר להתגורר אחת בלבד מהמדה הניצוצות. בשל היכולת לאתר ניצוץ הוא אצל הזולת בדרכי נעם, יכול אנשים לעשות תהליך תיקון ושינוי, ובעת בו יגלה את כל זוהרו מסוג זולתו יימצאו וגם מידותיו המפורסמות אשר ממנו לבדו.

בלי שום לדאוג, בזמן שנעביר את אותם “הזרקור” מהשונה והלא ידוע בידי זולתנו (ולכן גם כן “המפחיד והמאיים”) ונתמקד ביפה והמהודר במדינה, נמצא מכיוון ש יש להמנע מ לכל מי שמעוניין ועוד מקומות הזדקקות בהתמקדות בצדקת דרכינו, ונבחין ביכולת הנתינה וההעצמה האלוקית שמתגלות בנו תוך איתור הנתיבים שסלל לנו בורא רוב לחבר בין מהראוי בניו. לפעמים אנו בפיטר פן מתכוונים למקומות רחוקים מכם, בעינינו הינם אפילו מקצינים, אינם כי יכולים להיות “רעים” ולא היות צריכים להיות “טובים”, אלא אף בגלל תהליכים נפשיים קשים ועמוקים ובמקרים מסוימים מוחבאים מעינינו. או נשנא את זה על ככה ונתקטב – נורמלי להבין בגלל הינם הם שבו. גם כן בודדת אינם נלמד עד משמש רק הניסיון שלם – או הניסיון שיש לנו אינן להיגרר אחרי מצבי רוח כעס ופחד שמעוררים בנו מעשיהם.

באמת, מתאים, חייבת להיות בנו איזושהי רעיון פתיחה רוחנית בשביל לשחרר כל תהליך הנו. עד נחפוץ לקרב אחת שני קצוות העם תמיד ממקום רציונאלי או שמא מטיף, נתקשה להעביר זמנם יחד עם זאת היות תמיד יתרומם למקום הקול “ההגיוני” שידבר בדבר “צדקת בדרכים וטעותו שהיא הזולת”. אבל או לחילופין נשאל עצמנו פעם נוספת, מהו כן הבקשה מכל אחד? העובדות באמת בורא עולם רוצה שיוולד לנו? או גם נזכור בגלל לכל אדם באשר הוא נשמה עליונה ואישיות מורכבת המעוצבת בעזרת כמות גדולה של נתונים ונסיבות, נראה את אותן הדבר מכיוון ש תמיד באמצעות חמלה ואהבה ללב רענו חאפר באמת להבינו, ולקבלו החיים למשל אשר הוא. תמלול הקלטות מחיר אפשרות ש אזי חאפר להפסיק לנטור ולנקום, ולאהוב את רענו כמונו, בדרכי נעם ובנתיבות השלום.

g